Det er lov å spille godt

Et av rutermesterens jungelord er: Det hjelper ikke hvor  god du er til å spille så lenge du er i feil kontrakt!

Men det er lov å spille godt selv om kontrakten er langt fra optimal 🙂

Makker åpnet i svake 2 hjerter i nord, jeg melder 2 spar og meldingene dør ut.

Det kommer ut en liten ruter som går til kongen og esset, liten spar blir stukket med esset, og ny ruter følger.  10’eren i bordet stikkes ikke, men jeg må på med damen.  Men nå er ruter knekt plassert i vest!

Ny spar til kongen, og kløver 10 seiler.  Ny kløver til knekten, og så trekkes trumfen til bunns.  Med ruterhold i vest og kløverhold i øst, hvem skal holde hjerter?

Før siste trumf trekkes er dette stillingen:

På spar 7 kaster vest en hjerter, det samme gjør bordet.  Øst er skvist i hjerter og kløver, han velger å kaste en kløver (en hjerter hadde vært mer elegant?).  På kløver ess  er vest skvist i hjerter og ruter, kaster hjerter dame og bordet kaster sin ruter.  Nå faller kløver konge, og resten står 🙂

12 stikk på dobbelsidig skvis, men med litt hjelp av motspillerne, som selvsagt skulle vridd hjerter inne på trumf-esset.