Denne kan jeg leve lenge på!

I går var det klubbkveld i Horten, og junior ble utsatt for et noe agressivt meldingsforløp, men spilte på den eneste sjansen og spilte hjem en ren topp!

N Ø S V
p 1 kl p
2 kl * p 2 hj * p
3 ru * p 3 NT p
4 NT p 5 hj p
6 kl p p p

2 kløver er krav, 2 hjerter viser hold i farven for grand-spill, det samme viser 3 ruter.

Etter 3 NT ser jeg muligheten for slem om junior har to ess, og har han ikke det kan jeg få stoppet i 5 NT.

Ruter ess kommer ut, så vrir vest til en hjerter.  Etter lang pause konkluderer junior med at vest ikke ville spille fra kongen, så han stikker opp på esset og spiller kløver.  Litt nedtur at øst ikke har noen, men esset og en runde kløver til, og øst begynner å sake spar.

Er det en skvis her?

Ruter til kongen og liten ruter til høy stjeling på hånden, så tar vi ut trumfen og ruter dame.  Med 4 kort igjen har Øst J-10-9 i spar og hjerter konge, mens syd har E-K-8 i spar og hjerter dame.

På kløver konge blir øst skvist, han kaster en spar mens junior kaster hjerter dame.  Vest. stakkar, har aldri hatt noe sparhold, så en spar fra bordet og syds hånd står.

«Denne kan jeg leve lenge på», sa junior når røyken hadde lagt seg!