En drøm av et spill

Kvalifiseringen til Verdensmesterskapet fra sone Europa gikk på RealBridge i slutten av august.  Alle de norske spillerne spillerne var samlet på Hotell Klubben i Tønsberg.

Jan Mikkelsen og Arve Farstad var et av de norske senior-parene, og i kampen mot Estland fikk Jan Mikkelsen til denne perlen av et spill:

Dette ser ikke altfor morsomt ut, med kløvertaper, to rutertapere, en hjertertaper og minsst én spartaper.  Men med litt hjelp fra motparten og en genial spilleføring skal vi se at kontrakten fyker hjem:

Ruter ess, konge og mer ruter kom ut, på ruter 10 kastet Jan hjertertaperen sin.  En kløver fra bordet stikkes i syd, som fortsetter med hjerter til Jans ess.

Så følger kløver til trumf, hjerter til trumf. og kløver til trumf.  Syd kan ikke ha mange honnørpoeng igjen nå etter å ha vist E-K i kløver, så Jan spilte spar til esset som feller kongen og vi har denne sluttposisjonen:

Jan spiller nå spar 8, og syd spreller hjelpeløs i garnet:  Returnerer han spar har Mikkelsen resten, så Syd frir seg i hjerter, men den kaster Jan kløver dame på, bordet vinner stikket og Jan får de to siste stikkene for 8-eren og damen i spar over syds 5 og knekt.

Vakkert gjennomført!

Mikkelsen ved skjermen.