Når systemet klaffer

Det er flott at internettet gir oss mange muligheter for å spille bridge i denne korona-tiden.  Noen turneringer er åpne for alle, men de fleste er nok begrenset til medlemmer i en klubb, en region eller lignende.

På mandager er det Vestfold-kveld, åpen for alle medlemmer i Vestfold, og i går var det 27 par som deltok.

Rutermesteren og junior kom under middels, men meldesystemet ga fullklaff i et av spillene.  Vi bruker AGA, som er et system utviklet for å klargjøre åpnerens hånd etter åpning 1 NT.  Og her tok junior kontroll og ledet oss frem til en god lilleslem.

V Ø
1 NT  (15-17)
2 kl (hvilken fordeling?) 3 kl (17p, 4-4 eller 5-kort minor)
3 ru (hvilken variant?) 3 sp (5-kort ruter)
4 kl (Gerber) 4 NT (3 ess)
6 ru pass

Hjerter kom ut, og det er to muligheter for å få hjem kontrakten, pen sits i kløver eller at spar dame sitter foran K-J.

Her forsvant hjertertaperen på kløver, og det gjorde ikke noe at spardamen satt feil.

Ved alle de andre bordene ble det spilt 3 NT, med alt fra 11 til 13 stikk.  En som fikk 13 stikk var Tommy Birkelund:

Anne Foon i syd fant riktig farve ut, men valgte uheldigvis 10’eren i utspill.  Dermed oppstår denne sluttposisjonen, hvor Nord blir skviset i spar og hjerter når det siste kløverstikket blir innkassert.  Aktuelt ble det kastet en liten spar, og Tommy fikk de 3 siste stikkene i spar.