Hold den farlige hånden ute!

Av og til må man gå en annen sti for å holde den farlige hånden ute.  Som alle andre spilte jeg 3 NT i øst, men jeg var den eneste som fikk den hjem.

Hjerter dame forsøkes selvsagt i første stikk, men esset brukes ikke før i 3. runde av fargen.

Jeg anser syd som den farlige hånd (sannsynlig hjerterlengde) og spilte kløver til 8-eren.

Nord fikk til sin glede for singel kløver 9.  Nå (for sent) kom ruterskftet, opp på esset og kløver til knekten, og 9 stikk var i havn.

Det 10’ende kom da Nord ikke så at han måtte holde spar.  Det ble 8 stikk ved de andre bordene, kløverbehandlingen ble nok avgjørende 🙂

Spillet er fra en klubbkveld i Horten 2016.